Få hjælp til dit alkoholmisbrug

Få hjælp til dit alkoholmisbrug

Har du et alkoholmisbrug, eller er nogen tæt på dig afhængig af alkohol? Så er der hjælp at hente. Der findes rigtig gode behandlingstilbud, der kan hjælpe den afhængige ud af afhængigheden. Læs mere her.

Mange danskere har alkoholmisbrug inde på livet

Mange danskere har alkoholmisbrug inde på livet. Måske er det også tilfældet for dig. Det kan være, at en af dine familiemedlemmer har et alkoholmisbrug, at din ven eller veninde eller måske din partner er afhængig af alkohol. Eller måske har du selv et misbrug.

Uanset hvordan man har alkoholmisbrug inde på livet, så fylder det meget, og det kan være en enormt belastning – både på et individuelt plan, men også for relationerne, man har til menneskerne omkring sig. Men så er det godt, at der er hjælp at hente. Mange danskere får hvert år hjælp til at komme misbruget til livs, og for mange af dem, kan de efter behandling heldigvis vende tilbage til et liv med masser af indhold, og hvor alkoholen ikke hæmmer i hverdagen eller ødelægger relationer.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandling for alkoholmisbrug kan finde sted på mange forskellige måder. Det er meget individuelt, hvilken behandling den enkelte har behov for, selvom der ofte også vil være nogle fællesstræk i måden, man behandler på. Når det er meget individuelt, hvordan man behandler, skyldes det blandt andet, at det kan variere meget, hvad der er årsag til misbruget, og hvilken rolle misbruget tjener hos den enkelte.

 

Mange modtager behandling for alkoholmisbrug på et behandlingscenter. Også på disse centre kan det være meget forskelligt, hvordan behandlingen gribes an. Nogle behandlingscentre har døgntilbud, hvor man som alkoholmisbruger kan lade sig indskrive i en periode på nogle uger eller måneder. Her vil man intensivt få behandling, så man kan vende tilbage til et normalt liv uden at bekymre sig om misbruget.

Slip ud af dit misbrug med en alkoholbehandling på et misbrugscenter

Slip ud af dit misbrug med en alkoholbehandling på et misbrugscenter

I Danmark er alkoholisme desværre en meget udbredt lidelse. Alkohol er et på én gang let tilgængeligt og særdeles vanedannende stof, som – foruden at nedbryde kroppen ved varigt overforbrug – også har ødelæggende virkninger på de kognitive og mentale færdigheder. Dette er en katastrofal cocktail, så at sige. Og samtidig er den almene accept af alkohol som et helt legitimt nydelsesmiddel også en aldeles betydende faktor i denne sammenhæng.

Det er utroligt nemt at udvikle et alkoholmisbrug i Danmark, da vi drikker alkohol ved nærmest samtlige festlige lejligheder, og det mere er reglen end undtagelsen, at man ved disse anledninger bliver mere end almindeligt overrislet. En person, som er disponeret for at udvikle en afhængighed, vil hurtigt kunne falde i alkohol fælden. Og når først et misbrug har bidt sig fast, går det kun én vej.

Alkoholisme – folkesygdommen med den dødelige udgang

Hvis en misbrugsramt med en afhængighed af alkohol ikke får hjælp til at slippe af med sit misbrug, risikerer han eller hun, at afhængigheden tager over. Dette betyder ikke blot, at kroppen (især leveren) og pengepungen bliver overbelastet, og at man hver morgen skal vågne med tømmermænd og smertefulde abstinenser. Det betyder også, at hele systemet langsomt nedbrydes, i takt med at tolerancen over for alkohol stiger, og man derfor kræver mere og mere for at opnå den ønskede rus. Hvert år dør flere tusinde mennesker af direkte alkohol relaterede sygdomme, og mange flere lider i et omfang, som er direkte invaliderende.

Kom af med dit alkoholmisbrug – kontakt et misbrugscenter i dag

Hvis du er bange for, at kontrollen med dit alkoholforbrug er gledet dig af hænde, bør du hurtigst muligt søge professionel hjælp. Behandlingscenter Stien står klar med dygtige behandlere og erfarne misbrugskonsulenter, som kan hjælpe dig med at bearbejde din afhængighed, og dermed komme ud af dit misbrug. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/